ترور عالم سنی عراقی به دلیل حمایت از آیت الله سیستانی

ترور عالم سنی عراقی به دلیل حمایت از آیت الله سیستانی

رئیس مجمع اهل تسنن عراق، سازمانی موسوم حماس عراق را به ترور تعدادی از علمای اهل سنت در استان بصره کرد از جمله تلاش برای قتل یکی از علما به دلیل حمایت از آیت الله سیستانی متهم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ خالد الملا، رییس...