انگلیس نباید به هر قیمتی در اتحادیه اروپا حفظ شود مارتین شولتز:

انگلیس نباید به هر قیمتی در اتحادیه اروپا حفظ شود

رئیس پارلمان اروپا در نظر گرفتن قواعد خاص و استثنایی برای انگلیس در اتحادیه اروپا که مد نظر کامرون است را رد کرده و گفت ما به انگلیس در اروپا نیاز داریم اما نه به هر قیمتی. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر...