بدون همکاری و اتحاد نمی توان با تروریسم مقابله کرد «سلیم الجبوری»:

بدون همکاری و اتحاد نمی توان با تروریسم مقابله کرد

رئیس پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد که بدون همکاری و اتحاد نمی توان در برابر تروریسم ایستادگی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از النشره، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق امروز در سخنانی اظهار داشت: ما قدردان همه کسانی...