یک زن مسلمان رئیس پارلمان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان شد

یک زن مسلمان رئیس پارلمان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان شد

برای اولین بار یک زن مسلمان توانست با کسب اکثریت آراء در آلمان به ریاست پارلمان یکی از ایالت‌ های جنوب این کشور درآید. به گزارش پرس شیعه؛ یک زن از حزب سبز‌های آلمان به عنوان اولین نماینده زن و اولین مسلمان به عنوان...