افزایش ۳۲۵ درصدی استرداد مجرمان ایرانی رئیس پلیس اینترپل ناجا خبر داد:

افزایش ۳۲۵ درصدی استرداد مجرمان ایرانی

رئیس پلیس بین الملل ناجا رضوانی با اشاره به افزایش ۳۲۵ درصدی استرداد مجرمان ایرانی طی گذشته ۹ ماه گذشته گفت: این افراد به دلیل ارتکاب جرایمی چون کلاهبرداری و قتل تحت تعقیب بودند. به گزارش پرس شیعه، سردار مسعود رضوانی...