هنوز آموزش فقه سیاسی نداریم ؛ آسیب‌ شناسی وضع فقه حکومتی در حوزه‌ ها نجف لک‌ زایی:

هنوز آموزش فقه سیاسی نداریم ؛ آسیب‌ شناسی وضع فقه حکومتی در حوزه‌ ها

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ما هنوز رشته‌ آموزشی فقه سیاسی و فلسفه‌ سیاسی را در حوزه‌های علمیه نداریم و حتی رشته‌ اندیشه‌ سیاسی اسلام نیز در حوزه‌های ما وجود ندارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه...