رابرت فیسک: غرب‌ از باز پس گیری تدمر شوکه است

رابرت فیسک: غرب‌ از باز پس گیری تدمر شوکه است

رابرت فیسک نویسنده و روزنامه نگار مشهور انگلیسی، بازپس گیری شهر تدمر توسط ارتش سوریه و هم پیمانانش را شوکی بزرگ برای غرب ارزیابی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ رابرت فیسک، در مقاله ای که در روزنامۀ انگلیسیِ ایندی پندنت منتشر...