دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان به اعتصاب غذای خود پایان داد پس از انتشار پیام آیت الله مکارم شیرازی؛

دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان به اعتصاب غذای خود پایان داد

«راجا ناصر عباس جعفری» دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «راجا ناصر عباس جعفری» دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به...