ترکیب رادیو درمانی با سلول درمانی برای درمان سرطان

ترکیب رادیو درمانی با سلول درمانی برای درمان سرطان

تیمی بین المللی از محققین در دانشگاه گرانادا ثابت کرده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند به عنوان عامل تشدید کننده اثرات سیستمیک و موضعی رادیودرمانی مورد استفاده قرار گیرند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از پایگاه...