استعداد های برتر مدارس علمیه خواهران شناسایی می‌شوند مسئول اداره آموزش دفتر مدارس حوزه خراسان:

استعداد های برتر مدارس علمیه خواهران شناسایی می‌شوند

مسئول اداره آموزش دفتر مدارس خواهران حوزه علمیه خراسان از تلاش این حوزه برای شناسایی استعدادهای برتر حوزوی خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ راضیه هاشمی با اشاره به مراحل شناسایی استعدادهای برتر در حوزه علمیه خراسان، با...