راهبرد غرب در سوریه ناکام ماند روزنامه السفیر تشریح کرد:

راهبرد غرب در سوریه ناکام ماند

روزنامه السفیر نوشت: هدف اول و آخر از جنگ با سوریه نابودی این کشور و پایان دادن به نقش آن و محاصره ایران و ضربه زدن به حزب الله است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه السفیر چاپ لبنان در یادداشتی به قلم سامی کلیب خاطرنشان کرد،...