اشک ملک سلمان در مراسم فارغ التحصیلی پسرش راکان

اشک ملک سلمان در مراسم فارغ التحصیلی پسرش راکان

پایگاه خبری الشرق الاوسط از حضور پادشاه عربستان در مراسم فارغ التحصیلی کوچکترین فرزندش به نام راکان و جاری شدن اشک وی در این مراسم خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از الشرق الاوسط، سلمان در این مراسم گفت: امشب من فقط به...