ساختمان شوراى ملى افغانستان هدف اصابت راکت قرار گرفت

ساختمان شوراى ملى افغانستان هدف اصابت راکت قرار گرفت

صبح امروز ساختمان شوراى ملى افغانستان هدف اصابت راکت قرار گرفت و خساراتی بر جای گذاشت. به گزارش پرس شیعه؛ حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت افغانستان، سه راکت به محوطه ساختمان جدید شورای ملی اصابت کرد. این راکت ها از مکان...