رایس: بر فعالیت های هسته ای ایران نظارت داریم

رایس: بر فعالیت های هسته ای ایران نظارت داریم

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: کشورهای جهان می توانند از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های ایران نظارت کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سی ان ان، سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنانی مدعی شد تمام...