رای گیری کنگره برای سفیر جدید آمریکا در میانمار

رای گیری کنگره برای سفیر جدید آمریکا در میانمار

مجلس سنای کنگره آمریکا با پیشنهاد اوباما برای پست سفارت این کشور در میانمار موافقت کرد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از رویترز، یک کمیته مجلس سنای کنگره آمریکا نماینده دولت آمریکا برای سفارت این کشور در میانمار را تایید...