اعتکاف فرصتی برای راز و نیاز و مناجات خالصانه با خدا است مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجه ام المومنین:

اعتکاف فرصتی برای راز و نیاز و مناجات خالصانه با خدا است

مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجه ام المومنین (س) گفت: بهترین و زیباترین آثار اعتکاف این است که شخص معتکف احساس می‌کند که با توجه خاصی می‌تواند با خدای خود به راز و نیاز و مناجات خالصانه بپردازد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...