زنده بودن شهدا را با تمام وجود خود درک کردم پدر شهید احمدی روشن:

زنده بودن شهدا را با تمام وجود خود درک کردم

پدر شهید هسته ای با بیان این که یاد و هدف شهدا همیشه زنده و جوشان است گفت: شهادت قابلیتی است که به هر کسی نمی دهند و هر کس در هر کجای دنیا در راه خدا کشته شود در پیشگاه خدا مأجور خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ رحیم احمدی...