حجاج پاکستانی با رد یاب عازم عربستان می‌شوند متعاقب حادثه منا؛

حجاج پاکستانی با رد یاب عازم عربستان می‌شوند

وزیر امور مذهبی پاکستان گفت: حجاج پاکستانی با اتصال ردیاب در زمان انجام اعمال حج ردیابی خواهند شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «اکسپرس تربیون»، «سردار یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان با توجه به حفظ جان حجاج...