برگزاری پنجمین رزمایش بزرگ امنیت اخلاقی درقم زرمایش پلیس:

برگزاری پنجمین رزمایش بزرگ امنیت اخلاقی درقم

پنجمین رزمایش بزرگ امنیت اجتماعی و اخلاقی فرماندهی انتظامی قم عصر چهارشنبه با حضور امام جمعه موقت قم و رژه یگان های مختلف خودرویی و موتوری و آمران و ناصحین در میدان بزرگ امام خمینی این شهر برگزار شد. به گزارش پرس شیعه،...