نیروی دریایی ارتش به تمام اهداف رزمایش ولایت ۹۴ رسیده است سرلشگر فیروزآبادی:

نیروی دریایی ارتش به تمام اهداف رزمایش ولایت ۹۴ رسیده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروی دریایی تجهیزات و طرح های راهبردی مناسبی را در رزمایش ولایت ۹۴ بکار گرفته، گفت: این نیرو توانسته تمام منطقه رزمایش را تحت اقتدار خود درآورد. به گزارش پرس شیعه، سرلشکر فیروز...