آیا رژیم صهیونیستی به دنبال حمله جدید به غزه است؟

آیا رژیم صهیونیستی به دنبال حمله جدید به غزه است؟

این روزها رسانه های رژیم صهیونیستی به فرافکنی درباره تونل های غزه و اقدام جنبش حماس برای حفر تونل هایی تا عمق اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ روی آورده اند. به گزارش پرس شیعه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از یک سو و سران این رژیم از...