نخستین تصاویر از زندگی منافقین در رسانه‌ های آلبانی

نخستین تصاویر از زندگی منافقین در رسانه‌ های آلبانی

نخستین روزهای حضور بازماندگان گروهک تروریستی منافقین در کشور آلبانی، کنجکاوی رسانه‌های محلی این کشور را برانگیخته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیده‌بان، اعضای گروهک ترور و نفاق به تدریج در می یابند که کشور...