راه کوتاه اردوغان تا بلعیدن تمام رسانه‌ های ترکیه

راه کوتاه اردوغان تا بلعیدن تمام رسانه‌ های ترکیه

یک نویسنده و پژوهشگر ترکیه‌ای گفت وابستگان حزب عدالت و توسعه، با نفوذ اردوغان، ۸۰ درصد رسانه ای نوشتاری، دیداری و شنیداری ترکیه را زیر سیطرۀ خود در آورده اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامۀ هسپرس مغرب، "زاهد گل"...