انتشار پژوهشنامه “رسانه بین‌ الملل” با محور تروریسم تکفیری معاونت برون مرزی صدا و سیما انجام داد:

انتشار پژوهشنامه “رسانه بین‌ الملل” با محور تروریسم تکفیری

نخستین شماره "پژوهشنامه رسانه بین‌الملل" با محور بررسی موضوع تروریسم تکفیری از زوایای گوناگون توسط واحد پژوهش‌های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛پژوهشنامه رسانه بین...