سینما، باید محل تجلی حق و حقیقت باشد؛ سینما، یک رسانه مجازی نیست آیت الله جوادی آملی:

سینما، باید محل تجلی حق و حقیقت باشد؛ سینما، یک رسانه مجازی نیست

آیت الله جوادی آملی گفت: هنر به ویژه سینما، باید محل تجلی حق و حقیقت باشد. باید توجه داشت که سینما، یک رسانه مجازی نیست؛ هرجا که فکر و اندیشه و هنر در جریان است فضا فضای حقیقت است. به گزارش پرس شیعه؛حجت الله ایوبی، معاونت...