شهید مصطفی بدر الدین از نگاه رسانه‌ های انگلیسی

شهید مصطفی بدر الدین از نگاه رسانه‌ های انگلیسی

نشریات و روزنامه‌ های انگلیسی هم ماجرای موضوع ترور شهید مصطفی بدر الدین یکی از فرماندهان حزب الله را بررسی کردند، مطبوعات انگلیسی هم شخصیت شهید را ناشناخته توصیف می‌کنند. به گزارش پرس شیعه؛ مطبوعات انگلیس همچون...