بحران در آزادی رسانه های بحرین خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد:

بحران در آزادی رسانه های بحرین

سازمان خبرنگاران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود وضعیت آزادی رسانه ها در بحرین و برخی دیگر از کشور های عربی را بحرانی اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سازمان خبرنگاران بدون مرز در تازه گزارش خود در سال ۲۰۱۶ وضعیت رسانه ها...