کارگاه طیف شناسی رسانه های جهان اسلام برگزار شد در مدرسه حقانی قم؛

کارگاه طیف شناسی رسانه های جهان اسلام برگزار شد

کارگاه آموزشی طیف شناسی رسانه های جهان اسلام شب گذشته در مدرسه علمیه حقانی قم برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ حسن صدرایی عارف فعال رسانه ای در کارگاه آموزشی "طیف شناسی رسانه های جهان اسلام"،با اشاره به جایگاه "رسانه" در...