نهاد های بین‌ المللی تحت تأثیر رسانه‌ های نزدیک به داعش قرار نگیرند سخنگوی نیروهای بسیج مردمی:

نهاد های بین‌ المللی تحت تأثیر رسانه‌ های نزدیک به داعش قرار نگیرند

سخنگوی نیروهای بسیج مردمی با دعوت از نهادهای حقوق بشری به سفر به عراق و مشاهده وضعیت پناهندگان از نزدیک، از آن‌ها خواست تا تحت تأثیر رسانه‌های نزدیک به تروریست‌های داعش قرار نگیرند. به گزارش پرس شیعه؛ کریم النوری،...