بازتاب حضور نظامی ترکیه در سوریه در رسانه های کویت

بازتاب حضور نظامی ترکیه در سوریه در رسانه های کویت

نشریات و سایت های خبری کویت در مقالات و یادداشت های خود به نوعی ضمن ابراز خرسندی غیر مستقیم از حضور نظامیان ترک در خاک سوریه تاکید کردند که این اقدام تنها در جهت مبارزه با داعش و برقراری آرامش در مناطق شمالی سوریه نیست،...