بازتاب مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رسانه های صهیونیستی

بازتاب مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رسانه های صهیونیستی

مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جریان آن از آخرین تجهیزات و دستاوردهای ارتش رونمایی شد، بازتاب گسترده ای در رسانه های رژیم صهیونیستی داشت. به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران...