رسوایی آل‌ سعود پس از ادعای برگزاری حج موفق

رسوایی آل‌ سعود پس از ادعای برگزاری حج موفق

عربستان در تلاش است تا از طریق رسانه‌ ها ادعا کند که حج امسال بدون هیچ حادثه‌ ای برگزار شده، این درحالی است که اسناد درزکرده از وزارت بهداشت سعودی بیانگر آن است که با وجود کاهش قابل توجه شمار شرکت کنندگان در حج امسال،...