رسوایی شاهزاده سعودی در پاریس

رسوایی شاهزاده سعودی در پاریس

رسانه های فرانسوی نوشتند که یک شاهزاده سعودی و محافظش اقدام به ضرب و جرح یک کارگر فرانسوی در پاریس نمودند. به گزارش پرس شیعه؛ دختر خالد بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی و محافظش این اقدام را در خانه این شاهزاده...