سرقت قصیده ملک الشعرای مصر توسط وزیر فرهنگ عربستان! رسوایی عجیب فرهنگی در عربستان ..

سرقت قصیده ملک الشعرای مصر توسط وزیر فرهنگ عربستان!

کاربران شبکه های اجتماعی در اعتراض به "سرقت ادبی" یک شعر معروف توسط وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان، برکناری وی را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ فعالان و نویسندگان عربستانی، با تاکید بر این که "عادل الطریفی" وزیر...