ویژگی‌ های یک رفیق خوب از منظر رسول‌ الله (ص) پای درس اخلاق آیت‌ الله علوی گرگانی

ویژگی‌ های یک رفیق خوب از منظر رسول‌ الله (ص)

همنشین اثری تدریجی و ناخودآگاه دارد؛ نگاه کن چه کسی همنشین توست، غذایت را به کسی بده که او را برای خدا دوست داری و غذای کسی را بخور که تو را به خاطر خدا دوست دارد. به گزارش پرس شیعه؛ موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در...