نگرانی مردم بوسنی از حضور داعش در روستاها

نگرانی مردم بوسنی از حضور داعش در روستاها

پلیس بازنشسته بوسنیایی می‌گوید: زمین‌ها و خانه‌ها در مرز کراواسی بسیار ارزان است و وهابی‌ ها می‌توانند به راحتی در این ناحیه به قاچاق اسلحه، آدم یا مواد مخدر بپردازند. به گزارش پرس شیعه به نقل از telegraph.co.uk، بوسنی یکی...