در صحنه میدانی یمن، سعودی‌ ها علی‌ رغم داشتن تجهیزات نظامی از ابتکار عمل لازم ،برخوردار نیستند یک کارشناس مسائل یمن:

در صحنه میدانی یمن، سعودی‌ ها علی‌ رغم داشتن تجهیزات نظامی از ابتکار عمل لازم ،برخوردار نیستند

یک کارشناس مسائل یمن، با اشاره به پیروزی‌های اخیر نیروهای مردمی و انصارالله در یمن در عملیات‌هایی که علیه عربستان سعودی انجام داده‌اند، اظهار کرد:‌این پیروزی‌ها در شرایطی به وجود آمده است که حدود یک ماه است که...