آیا عربستان می تواند وارد دو جنگ شود؟

آیا عربستان می تواند وارد دو جنگ شود؟

آمارهایی که در رسانه های سعودی درباره مشارکت ۳۵۰ هزار نظامی در تمرینات «رعد الشمال» منتشر شده است، اغراق آمیز به نظر می رسد. به گزارش پرس شیعه؛ فرانک گاردنر خبرنگار "بی بی سی" با اعلام این موضوع در گزارشی از داخل...