انتقاد کویت از رفتارهای ضد حقوق بشری آمریکا با اتباع این کشور

انتقاد کویت از رفتارهای ضد حقوق بشری آمریکا با اتباع این کشور

دولت کویت با انتقاد از سیاست های آمریکا در زمنیه حقوق بشر، بازداشت بی دلیل تعدادی از اتباع این کشور در فرودگاه لس آنجلس را بی مورد دانست. به گزارش پرس شیعه؛ دولت آمریکا چند هفته پیش، پنج تبعه کویتی گردشگر را که به صورت...