رفع فیلتر سایت صهیونیستی در عربستان

رفع فیلتر سایت صهیونیستی در عربستان

روزنامه صهیونیستی "جروزالیم پست" از رفع فیلتر سایت این روزنامه در عربستان خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه جروزالیم پست درمطلبی نوشت: "عربستان سایت اینترنتی این روزنامه را که قبلاً فیلتر کرده بود، رفع فیلتر کرده تا...