معرفی چند کتاب با موضوع دلاوری‌های نیروی هوایی

معرفی چند کتاب با موضوع دلاوری‌های نیروی هوایی

حوزه هنری به مناسبت روز نیروی هوایی، به معرفی کتاب‌هایی پرداخت که از دلاوری‌های نیروی هوایی کشورمان حکایت می‌کند. به گزارش پرس شیعه، به مناسبت دوشنبه ۱۹ بهمن، روز نیروی هوایی، حوزه هنری به مناسبت روز نیروی هوایی، به...