رقص شمشیر پادشاه عربستان

رقص شمشیر پادشاه عربستان

پادشاه عربستان با حضور در جشنوارۀ الجنادریه در کنار دیگر مسؤولان به رقص پرداخت. به گزارش پرس شیعه، این مراسم شامگاه سه شنبه برگزار شد و علاوه بر "سلمان بن عبدالعزیز" بردارش "عبدالله بن عبدالعزیز" و "متعب بن عبدالله" وزیر...