تصاویر نادر از رقص بنیان‌ گذار حکومت آل‌ سعود در عید فطر

تصاویر نادر از رقص بنیان‌ گذار حکومت آل‌ سعود در عید فطر

تصاویر نادری" از عبد العزیر آل سعود، بنیان گذار پادشاهی سعودی، در حال اجرای رقص سنتی منطقۀ نجد عربستان منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ حساب "بنیاد ملک عبد العزیز" در توییتر، روز جمعه، تصاویری از او "در حال رقص سنتی نجد به...