بیرون راندن داعش از آخرین پایگاه خود در رمادی

بیرون راندن داعش از آخرین پایگاه خود در رمادی

واحد نیروهای مبارزه با تروریسم عراق منطقه سجاریه در شرق شهر رمادی به عنوان آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش را از دست عناصر این گروه آزاد کردند. به گزارش پرس شیعه، این اقدام در چارچوب عملیات پاکسازی کامل شهر رمادی مرکز...