ترجمه رمانی از نویسنده ابرابله

ترجمه رمانی از نویسنده ابرابله

شقایق قند هاری از انتشار ترجمه‌اش از کتاب داپلر نوشته ارلند لو نویسنده نروژی خبر داد. شقایق قندهاری از انتشار ترجمه اثر تازه‌ای از «ارلند لو» نویسنده نروژی با عنوان «داپلر» خبر داد و گفت: چند سال پیش، رمان «ابرابله»...