لعنت به شوهر هنگام رمی جمرات در حج!

لعنت به شوهر هنگام رمی جمرات در حج!

یک حاج خانم مصری، هنگام رمی جمرات، تصمیم گرفت به جای شیطان، همسرش را لعنت کند. به گزارش پرس شیعه؛ حاج خانم مصریِ ۴۵ ساله به نام آمنه، هنگام رمی "جمره عقبه"، به شخصی ناسزا میگفت و عبارات غیراخلاقی بر زبان جاری می ساخت. به...