نبّل و الزهرا: قهرمانانی که محاصره را مغلوب کردند

نبّل و الزهرا: قهرمانانی که محاصره را مغلوب کردند

شهرهای آزاد شدۀ نُبــُّـل و الزهرا، در بر دارندۀ بزرگترین جمعیت شیعیان سوریه هستند. به گزارش پرس شیعه، دو شهرنبل و الزهرا در حومه شمالی حلب، از سه سال پیش تا ساعاتی قبل، در محاصره گروه های مسلح و تروریستی قرار داشتند و...