افشای ۱۱ میلیون سند رسوایی مالی رهبران جهان

افشای ۱۱ میلیون سند رسوایی مالی رهبران جهان

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، اسناد ادعایی گسترده‌ای را که به اوراق پاناما مشهور شده و نام ۷۲ نفر از رهبران جهان در آن آمده است، منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ خبرها حاکی است که کنسرسیوم بین‌المللی...