بازداشت عامل وابسته به یک حزب سیاسی پاکستان به جرم ترور رهبران مذهبی

بازداشت عامل وابسته به یک حزب سیاسی پاکستان به جرم ترور رهبران مذهبی

یکی از عاملان یک حزب سیاسی در پاکستان اعتراف کرد که در بیش از ۵۰ مورد ترور و قتل کارمندان پلیس، رهبران مذهبی ممنوع‌ الفعالیت و احزاب سیاسی دست داشته است. به گزارش پرس شیعه؛ رمیز شیخ قاتل حرفه‌ای که چندی پیش در منطقه...