رهبران مسلمان طرح ضد اسلامی حزب راستگرای آلمان را محکوم کردند

رهبران مسلمان طرح ضد اسلامی حزب راستگرای آلمان را محکوم کردند

رهبران گروههای اسلامی آلمان از ممنوعیت پیشنهادی حزب «آلترناتیو برای آلمان» بر مناره های مساجد و روبنده زنان انتقاد کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دوویچلند فونک،‌ برهان کیسیکی رئیس شورای اسلامی آلمان...